МЕТОДИКА розрахунку пені за прострочення сплати аліментів, відповідно до статті 196 Сімейного кодексу України (станом на 21.11.2022 року)

При обчисленні пені за прострочення сплати аліментів застосовується правова позиція, яка викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 квітня 2019 року у справі № 333/6020/16-ц (№ в ЄДРСР 81573936) та постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 19.01.2022 року у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовної практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання:

Ця правова позиція також підтверджена, відповідно до Постанови КЦС ВС від 09.11.2022 у справі № 754/4461/21 (№ в ЄДРСР 107251600) та Постанови КЦС ВС від 27.04.2022 у справі № 496/2457/19 (№ в ЄДРСР 104165180).

Розрахунки в даному калькуляторі проводяться як при наявності повних/часткових платежів, так і при відсутності повних/часткових платежів. В обох випадках у результаті видається детальний розрахунок пені по всім місяцям/рокам заборгованості (приклади нижче).

При здійсненні часткових платежів аліментів такі кошти спочатку зараховуються на погашення заборгованості за аліментами, яка виникла у попередньому місяці (попередніх місяцях), починаючи з першого місяця її виникнення, а тільки згодом, у разі відсутності заборгованості, на погашення платежу за поточний місяць.

Детальніше методика розрахунку наведена нижче.

Розмір пені не повинен перевищувати розмір заборгованості, на яку вона нараховується (відповідно до частини 1 статті 196 Сімейного кодексу України (в редакції Закону № 2037-VIII від 17.05.2017))

У разі, якщо позивач, з урахуванням принципу диспозитивності пред`явив позов про стягнення пені за декілька місяців, то розмір пені за ці місяці не повинен перевищувати сукупний розмір заборгованості на яку вона нараховується (приклад №1).

Максимальна кількість платежів платника аліментів у будь-якому місяці, яка передбачена для розрахунку в даному калькуляторі, дорівнює 5 (п’яти).

Аналітики системи «Прецедент» постійно здійснюють моніторинг судової практики для використання лише актуального підходу до вирішення правових питань стосовно нарахування пені за несплату/прострочення зі сплати аліментів.

Увага! Для більш детального розуміння роботи цього калькулятора, а також механізму введення даних та отримання детального розрахунку пропонуємо для перегляду повне та скорочене відео, які містять зазначені нижче приклади.

З будь-яких питань звертайтесь на welcome@precedent.ua

Приклади розрахунків з повними та частковими платежами.

Приклад № 1. Розмір пені перевищує розмір заборгованості

Нараховані аліменти (місячний платіж) з січня по квітень 2021 р. (включно) становили по 1000,00 грн., з травня по липень 2021 р. (включно) – по 2000,00 грн.

З січня по квітень 2021 р. платежів не було.Часткові платежі було здійснено 31.05.2021 р. – 2000,00 грн., 30.06.2021 р. – 2000,00 грн., 20.07.2021р. – 1000,00 грн., 31.07.2021 р. – 1000,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 06.08.2021 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 06.08.2021 року (включно)

          Січень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 2 000,00 грн. від 31.05.2021 р.
          Кількість днів прострочення: 119 днів (01.02.2021-30.05.2021)
          Пеня: 1%*119*1 000,00=1 190,00 грн.
          Лютий 2021 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 2 000,00 грн. від 31.05.2021 р.
          Кількість днів прострочення: 91 день (01.03.2021-30.05.2021)
          Пеня: 1%*91*1 000,00=910,00 грн.
          Березень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 2 000,00 грн. від 30.06.2021 р.
          Кількість днів прострочення: 90 днів (01.04.2021-29.06.2021)
          Пеня: 1%*90*1 000,00=900,00 грн.
          Квітень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 2 000,00 грн. від 30.06.2021 р.
          Кількість днів прострочення: 60 днів (01.05.2021-29.06.2021)
          Пеня: 1%*60*1 000,00=600,00 грн.
          Травень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
            1.	 Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 1 000,00 грн. від 20.07.2021 р.
            Кількість днів прострочення: 49 днів (01.06.2021-19.07.2021)
            Пеня: 1%*49*2 000,00=980,00 грн.
            2.	 Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 1 000,00 грн. від 31.07.2021 р.
            Кількість днів прострочення: 11 день (20.07.2021-30.07.2021)
            Пеня: 1%*11*1 000,00=110,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 980,00+110,00=1 090,00 грн.
          Червень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 37 днів (01.07.2021-06.08.2021)
          Пеня: 1%*37*2 000,00=740,00 грн.
          Липень 2021 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 6 днів (01.08.2021-06.08.2021)
          Пеня: 1%*6*2 000,00=120,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 1 190,00 + 910,00 + 900,00 + 600,00 + 1 090,00 + 740,00 + 120,00 =5 550,00 грн
          Загальна сума заборгованості за аліменти: 4 000,00 грн
          Увага! Відповідно до частини 1 статті 196 Сімейного кодексу України (в редакції Закону № 2037-VIII від 17.05.2017}): У разі виникнення заборгованості з вини особи, яка зобов’язана сплачувати аліменти за рішенням суду або за домовленістю між батьками, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості
          Враховуючи, що розмір пені перевищує розмір заборгованості, стягненню підлягає пеня у розмірі такої заборгованості, тобто 4 000,00 грн
          Зазначений розрахунок відповідає правовій позиції з тексту Постанови КЦС ВС від 19.01.2022 у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання: (а) як враховуються часткові платежі (частковий платіж) при наявності заборгованості за аліментами за попередні періоди (попередній період)?; (б) що розуміється під формулюванням «не більше 100 відсотків заборгованості»?
        

Приклад № 2. Неодноразові платежі протягом місяця все одно зараховуються на погашення заборгованості за попередні періоди.

Нараховані аліменти (місячний платіж) з січня по травень 2018 р. (включно) становили по 1000,00 грн.

З січня по лютий 2018 р. платежів не було.

Часткові платежі було здійснено 09.03.2018 р. – 200,00 грн., 27.03.2018 р. – 300,00 грн., 04.04.2018 р. – 500,00 грн., 27.04.2018 р. – 100,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 19.05.2018 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 19.05.2018 р. (включно)

          Січень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
            1.	 Платіж: зараховано 200,00 грн. з платежу 200,00 грн. від 09.03.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 36 днів (01.02.2018-08.03.2018)
            Пеня: 1%*36*1 000,00=360,00 грн.
            2.	 Платіж: зараховано 300,00 грн. з платежу 300,00 грн. від 27.03.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 18 днів (09.03.2018-26.03.2018)
            Пеня: 1%*18*800,00=144,00 грн.
            3.	 Платіж: зараховано 500,00 грн. з платежу 500,00 грн. від 04.04.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 8 днів (27.03.2018-03.04.2018)
            Пеня: 1%*8*500,00=40,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 360,00+144,00+40,00=544,00 грн.
          Лютий 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
            1.	 Платіж: зараховано 100,00 грн. з платежу 100,00 грн. від 27.04.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 57 днів (01.03.2018-26.04.2018)
            Пеня: 1%*57*1 000,00=570,00 грн.
            2.	 Інші платежі відсутні
            Кількість днів прострочення: 23 дні (27.04.2018-19.05.2018)
            Пеня: 1%*23*900,00=207,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 570,00+207,00=777,00 грн.
          Березень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 49 днів (01.04.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*49*1 000,00=490,00 грн.
          Квітень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 19 днів (01.05.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*19*1 000,00=190,00 грн.
          Травень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*1 000,00=0,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 544,00 + 777,00 + 490,00 + 190,00 + 0,00 =2 001,00 грн
          Загальна сума заборгованості за аліменти: 3 900,00 грн
          Зазначений розрахунок відповідає правовій позиції з тексту Постанови КЦС ВС від 19.01.2022 у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання: (а) як враховуються часткові платежі (частковий платіж) при наявності заборгованості за аліментами за попередні періоди (попередній період)?; (б) що розуміється під формулюванням «не більше 100 відсотків заборгованості»?
        

Приклад № 3. Розрахунок пені при наявності переплати.

Нараховані аліменти (місячний платіж) з жовтня по грудень 2019 р. (включно) становили по 1000,00 грн.; з січня по квітень 2020 р. (включно) – по 2000,00 грн.

З жовтня по грудень 2019 р. платежів не було.

Платежі було здійснено 31.01.2020 р. – 6000,00 грн., 30.04.2020 р. – 6000,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 15.10.2020 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 15.10.2020 р. (включно)

          Жовтень 2019 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 31.01.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 91 день (01.11.2019-30.01.2020)
          Пеня: 1%*91*1 000,00=910,00 грн.
          Листопад 2019 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 31.01.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 61 день (01.12.2019-30.01.2020)
          Пеня: 1%*61*1 000,00=610,00 грн.
          Грудень 2019 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 31.01.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 30 днів (01.01.2020-30.01.2020)
          Пеня: 1%*30*1 000,00=300,00 грн.
          Січень 2020 р.>
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 2 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 31.01.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
          Лютий 2020 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
            1.	 Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 31.01.2020 р.
            Кількість днів прострочення: 0 днів.
            Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
            2.	 Платіж: зараховано 1 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 30.04.2020 р.
            Кількість днів прострочення: 60 днів (01.03.2020-29.04.2020)
            Пеня: 1%*60*1 000,00=600,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 0,00+600,00=600,00 грн.
          Березень 2020 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 2 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 30.04.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 29 днів (01.04.2020-29.04.2020)
          Пеня: 1%*29*2 000,00=580,00 грн.
          Квітень 2020 р.
          Нараховані аліменти: 2 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платіж: зараховано 2 000,00 грн. з платежу 6 000,00 грн. від 30.04.2020 р.
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 910,00 + 610,00 + 300,00 + 0,00 + 600,00 + 580,00 + 0,00 =3 000,00 грн
          Загальна сума переплати за аліменти: 1 000,00 грн
          Зазначений розрахунок відповідає правовій позиції з тексту Постанови КЦС ВС від 19.01.2022 у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання: (а) як враховуються часткові платежі (частковий платіж) при наявності заборгованості за аліментами за попередні періоди (попередній період)?; (б) що розуміється під формулюванням «не більше 100 відсотків заборгованості»?
        

Приклад № 4.

Нараховані аліменти (місячний платіж) з січня по травень 2018 р. (включно) становили по 1000,00 грн.

З січня по лютий 2018 р. платежів не було.

Часткові платежі було здійснено 09.03.2018 р. – 200,00 грн. та 04.04.2018 р. – 300,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 19.05.2018 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 19.05.2018 р. (включно)

          Січень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
            1.Платіж: зараховано 200,00 грн. з платежу 200,00 грн. від 09.03.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 36 днів (01.02.2018-08.03.2018)
            Пеня: 1%*36*1 000,00=360,00 грн.
            2.Платіж: зараховано 300,00 грн. з платежу 300,00 грн. від 04.04.2018 р.
            Кількість днів прострочення: 26 днів (09.03.2018-03.04.2018)
            Пеня: 1%*26*800,00=208,00 грн.
            3. Інші платежі відсутні
            Кількість днів прострочення: 46 днів (04.04.2018-19.05.2018)
            Пеня: 1%*46*500,00=230,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 360,00+208,00+230,00=798,00 грн.
          Лютий 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 80 днів (01.03.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*80*1 000,00=800,00 грн.
          Березень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 49 днів (01.04.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*49*1 000,00=490,00 грн.
          Квітень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 19 днів (01.05.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*19*1 000,00=190,00 грн.
          Травень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*1 000,00=0,00 грн.
          Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 798,00 + 800,00 + 490,00 + 190,00 + 0,00 =2 278,00 грн
          Загальна сума заборгованості за аліменти: 4 500,00 грн
          Зазначений розрахунок відповідає правовій позиції з тексту Постанови КЦС ВС від 19.01.2022 у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання:  (а) як враховуються часткові платежі (частковий платіж) при наявності заборгованості за аліментами за попередні періоди (попередній період)?;   (б) що розуміється під формулюванням «не більше 100 відсотків заборгованості»?

        

Приклад № 5 (часткові платежі сумарно дорівнюють розміру місячного платежу)

Нараховані аліменти (місячний платіж) у січні 2018 р.: 1000,00 грн. Станом на 02.02.2018 р. було здійснено такі часткові платежі: 09.01.2018 р.– 200,00 грн., 14.01.2018 р.– 300,00 грн., 28.01.2018 р.– 500,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 02.02.2018 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 02.02.2018 р. (включно)

        Січень 2018 р.
        Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
        Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          1.Платіж: зараховано 200,00 грн. з платежу 200,00 грн. від 09.01.2018 р.
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
          2.Платіж: зараховано 300,00 грн. з платежу 300,00 грн. від 14.01.2018 р.
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
          3.Платіж: зараховано 500,00 грн. з платежу 500,00 грн. від 28.01.2018 р.
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*0,00=0,00 грн.
        Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 0,00+0,00+0,00=0,00 грн.
        За звітний період пеня відсутня
        Заборгованість за аліменти відсутня
        Зазначений розрахунок відповідає правовій позиції з тексту Постанови КЦС ВС від 19.01.2022 у справі № 711/679/21 (№ в ЄДРСР 102704816), яка прийнята за касаційною скаргою, зміст якої свідчить, що вона стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики. Зокрема, у цій справі вирішено такі питання:  (а) як враховуються часткові платежі (частковий платіж) при наявності заборгованості за аліментами за попередні періоди (попередній період)?;   (б) що розуміється під формулюванням «не більше 100 відсотків заборгованості»?
      

Приклад розрахунку без платежів.

Приклад № 6. Платежі відсутні.

Нараховані аліменти (місячний платіж) з січня по травень 2018 р. (включно) становили по1000,00 грн.

Розрахунок здійснено станом на 19.05.2018 р. (включно)

Розрахунок пені за прострочення сплати аліментів станом на 19.05.2018 р. (включно)

          Січень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 108 днів (01.02.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*108*1 000,00=1 080,00 грн.
          Лютий 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 80 днів (01.03.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*80*1 000,00=800,00 грн.
          Березень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 49 днів (01.04.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*49*1 000,00=490,00 грн.
          Квітень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 19 днів (01.05.2018-19.05.2018)
          Пеня: 1%*19*1 000,00=190,00 грн.
          Травень 2018 р.
          Нараховані аліменти: 1 000,00 грн.
          Розрахунок пені з урахуванням часткових платежів:
          Платежі відсутні
          Кількість днів прострочення: 0 днів.
          Пеня: 1%*0*1 000,00=0,00 грн.
          
Загальна сума пені за прострочення сплати аліментів: 1 080,00 + 800,00 + 490,00 + 190,00 + 0,00 =2 560,00 грн Загальна сума заборгованості за аліменти: 5 000,00 грн

Методика розрахунків

Розмір пені за місячним платежем розраховується так:
заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов'язання не включається до строку заборгованості) та помножити на 1 відсоток.

    Пеня = См * Д * 1%, де
    См – сума заборгованості за місяць;
    Д – кількість днів заборгованості.
    За цим правилом обраховується пеня за кожним простроченим місячним платежем.
    Загальний розмір пені становить суму розмірів пені, обрахованої за кожним місячним (періодичним) платежем.
    Загальний розмір пені = См 1 * Д1 * 1%+См 2 * Д2 * 1%+…+ См n * Дn * 1%, де
    См 1 – сума заборгованості за перший місяць прострочення;
    Д1 – кількість днів заборгованості з першого дня місяця, наступного за першим місяцем виникнення прострочення, до дня фактичної виплати (не включається до строку заборгованості);
    См 2 – сума заборгованості за другий місяць прострочення;
    Д2 – кількість днів заборгованості з першого дня місяця, наступного за другим місяцем виникнення прострочення, до дня фактичної виплати (не включається до строку заборгованості);
    См n – сума заборгованості за n-ий місяць прострочення;
    Дn – кількість днів заборгованості з першого дня місяця, наступного за п-ним місяцем виникнення прострочення, до дня фактичної виплати (не включається до строку заборгованості)

  

Пеня стягується у розмірі одного відсотка суми несплачених аліментів за кожен день прострочення від дня прострочення сплати аліментів до дня їх повного погашення або до дня ухвалення судом рішення про стягнення пені, але не більше 100 відсотків заборгованості (згідно зі ст.196 Сімейного кодексу України).

У разі виплати аліментів частинами, необхідно зазначити, що якщо такі часткові платежі вчинені протягом місяця, у якому повинні сплачуватися аліменти, і їх загальна сума становить місячний платіж, вважається, що зобов'язання виконані, і пеня не нараховується.

      Пеня = 0, якщоП1 + П2 + …+ Пn = См , де
      П1 – сума першого платежу;
      П2– сума другого платежу;
      Пn – сума n-го платежу.
    

У разі, якщо місячний платіж сплачено не у повному розмірі, то пеня буде нараховуватися з першого дня місяця, наступного за місяцем сплати чергового платежу, на різницю між розміром, який мав бути сплачений, та розміром фактично сплачених аліментів з урахуванням строку прострочення та ставки пені - 1 %.

Строк прострочення вираховується з урахуванням раніше зазначеного правила і починає перебіг з першого дня місяця, наступного за місяцем внесення періодичного платежу, до дня, який передує дню сплати заборгованості.

З будь-яких питань звертайтесь на welcome@precedent.ua

Найчастіші запитання

Не знайшли відповіді ?

Сховати

^ Наверх