Оновлення системи "Прецедент"


 • 18.09.2020: Впроваджено новий функціонал «Автопозиціонування» (з підказками), який містить 6 (шість) типів «Автопозиціонування» та експертний механізм – «Пріоритет перед пошуком». Функціонал розташовано в новій панелі інструментів в правій частині інтерфейсу над текстовою частиною документів.

  Є такі типи «Автопозиціонування»:

  «Остання позиція» - забезпечується автоматичний перехід на останню позицію по тексту, який переглядався користувачем. Позиція Користувача по тесту фіксується та запам’ятовується кожні 2 (дві) секунди у будь-якому документі та при будь-якому типу «Автопозиціонування»;

  «Мотивувальна частина» - забезпечується автоматичний перехід на «Мотивувальну частину».

  «Комбіноване» - забезпечується автоматичний перехід на «Мотивувальну частину» та протягом 3 (трьох) годин запам’ятовується «Остання позиція». Після спливу 3 (трьох) годин, повторно, безумовно, відпрацьовується «Мотивувальна частина», а потім на 3 (три) години запам’ятовується «Остання позиція» і так далі…

  «Резолютивна частина» - забезпечується автоматичний перехід на «Резолютивну частину».

  «60% за текстом» - забезпечується автоматичний перехід на позицію 60% за текстом, яка приблизно дорівнює початку викладення корисного змісту «Мотивувальної частини» рішення та/або «Правового висновку».

  «Перша помітка» - забезпечується автоматичний перехід на першу кольорову помітку текстового блоку рішення (абзацу), який є початком обґрунтування «Правового висновку». Зазначений блок з’являться у Постановах ВС та Рішеннях ВС, а також Рішеннях ВРП, які вибірково обробляються аналітиками системи «Прецедент», для ідентифікації «Правового висновку». Такі рішення мають зелену піктограму в лівій частині інтерфейсу, яка вказує на наявність в рішенні аналітичного «Стислого змісту» та «Правового висновку».

  Також впроваджено експертну функцію: «Пріоритет перед пошуком».

  Зазначений функціонал здійснює економію певного часу при аналізі знайдених збігів по тексту за результатом пошуку. Так, забезпечується безумовний перехід на відповідну позицію в документі, згідно до обраного типу «Автопозиціонування», незалежно від результатів пошуку.

  Наприклад, такий функціонал є зручним у випадку необхідності перегляду знайдених збігів лише після початку «Мотивувальної частини» або після початку «Резолютивної частини», тобто користувач не витрачає час на перегляд знайдених збігів до «Мотивувальної частини» або до «Резолютивної частини». При цьому, безумовно, залишається можливість переглянути всі знайдені збіги по тексту, однак старт їх перегляду буде здійснюватися з обраної точки, яка дорівнює типу «Автопозиціонування», вверх по тексту або вниз по тексту (з відображенням кількості збігів до та після точки «Автопозиціонування»).

  Інші типи «Автопозиціонування» відпрацьовуються аналогічно.

  У такому випадку Користувач не витрачає час для перегляду приблизно 50% - 90% знайдених збігів, оскільки вони знаходяться в тексті, який знаходиться до обраної точки «Автопозиціонування».

  Також є можливість включити/виключити підказки.

  У випадку, якщо Користувач обрав будь-який тип «Автопозиціонування» та увімкнув підказку, при кожному відпрацюванні функціоналу буде відображатись відповідна підказка.

  Особливості:

  Всі типи «Автопозиціонування» відпрацьовуються на 100% на всіх Постановах та Рішеннях Верховного суду, а також Рішеннях ВРП, а на інших видах документів відпрацьовується лише за типами «Автопозиціонування» - «Остання позиція», «Перша помітка» (наприклад, в розділах «Законодавство» та «ЄСПЛ»). В планах розширити типи документів.

  Ідентифікація по типу «Мотивувальна частина» успішно відпрацьовується в автоматичному режимі з вірогідністю 95% для документів, які з’явились до 31 серпня 2020 року. З 01 вересня 2020 року всі нові Постанови та Рішення ВС переглядаються Адміністраторами системи «Прецедент» для забезпечення 100% відпрацювання функціоналу «Мотивувальна частина». При цьому, алгоритм по типу «Резолютивна частина» відпрацьовується з вірогідністю 100%.

  Функціонал «Автопозиціонування» в розділі «Обрані» відпрацьовується після ідентифікації останнього документу, який переглядався Користувачем, а також згідно до умов встановленого «Автопозиціонування».

  У випадку, якщо включено тип «Автопозиціонування» - «Мотивувальна частина», однак вона не ідентифікована, система автоматично забезпечить відпрацювання іншого типу «Автопозиціонування» - «60% за текстом».

  У випадку, якщо включено тип «Автопозиціонування» - «Комбіноване», однак за умовами роботи «Мотивувальна частина» не ідентифікована, система автоматично забезпечить відпрацювання іншого типу «Автопозиціонування» - «60% за текстом» та протягом 3 (трьох) годин буде пам’ятати «Останню позицію».

  У випадку, якщо включено тип «Автопозиціонування» - «Перша помітка», однак за умовами роботи «Перша помітка» не ідентифікована, система автоматично забезпечить відпрацювання іншого типу «Автопозиціонування» - «Мотивувальна частина» або «60% за текстом».

  У випадку, якщо обраний тип «Автопозиціонування» не відпрацьовується на поточному документі (наприклад, в Дайджестах відсутня «Мотивувальна частина»), система автоматично забезпечить відображення «Останньої позиції», якщо документ відкривався раніше.

 • 18.09.2020: Впроваджено єдиний функціонал для підказок.

  Кольорові підкази відпрацьовуються послідовно з певним інтервалом в верхній частині рішення або при відображенні Користувачу будь-якої позиції по тексту.

  На даний час наявні такі підказки:

  1) Щодо переходу на наступний або попередній документ лише стрілками клавіатури;

  2) Щодо результатів відпрацьовування режиму «Автопозиціонування»;

  3) Щодо коментаря у судовому Рішення або Рішення ВРП (наприклад, у випадку відступлення, скасування, зміни, а також неактуальності правового висновку);

  4) Щодо відображення останнього документу в розділі «Обрані» з врахуванням функціоналу «Автопозиціонування».

  В тексті кожної підказки можливо миттєво відключити функціонал «Автопозиціонування».

  Особливості:

  У випадку, коли Користувач знаходиться одразу в верхній частині рішення (наприклад при послідовному перегляді документів стрілками клавіатури), тобто в тій частині, де постійно (статично), відображається коментар щодо статусу рішення (червоний або зелений), спливаюча підказка щодо коментаря не з’являється, оскільки вона буде дублювати за змістом існуючий коментар.

  Спливаюча підказка щодо коментаря з’являється лише коли Користувач знаходиться одразу в тексті рішення за результатами пошуку або «Автопозиціонування».

  У випадку, якщо статичний коментар у судовому рішенні має червоний колір (наприклад, правовий висновок є неактуальним або рішення скасовано чи змінено), тобто, який є надважливим, відображення підказки щодо такого коментаря виключається лише Користувачем.

  Підказка щодо переходу документу за допомогою стрілок клавіатури відключається в особливому кабінеті Користувача.

  Підказка щодо Коментаря не відключається.

  Підказка буде відображатись допоки курсор миші буде знаходитись на підказці (для десктопної версії).

  Підказка щодо «Автопозиціонування» відключається у функціоналі «Автопозиціонування».

  Підказка щодо ідентифікації відображення останнього документа або папки в розділі «Обрані» окремо не відключається.

 • 18.09.2020: Впроваджено функціонал відключення «Правового висновку» та/або «Стислого змісту» у поточному та/або у всіх документах. Функціонал розташовано в новій панелі інструментів в правій частині інтерфейсу над текстовою частиною документів.

 • 20.08.2020: В меню налаштування переліку документів з’явилась можливість обрання та перегляду лише Рішень КАС та Великої Палати ВС у зразкових справах, а також Ухвал «Про відкриття проваджень у зразкових адміністративних справах» (вкладки меню: "КАС ВС", "ВП ВС", "ВСІ"). Щоденне оновлення та моніторинг.

 • 19.08.2020: Щодо відстеження історії розгляду дисциплінарних справ щодо суддів, пов’язаних судових справ, а також статусу Рішень/Ухвал Вищої ради правосуддя (ВРП), Дисциплінарних палат ВРП (ДП ВРП), Вищої ради юстиції (ВРЮ), Рішень та Постанов Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (КАС ВС) та Великої Палати Верховного Суду (ВП ВС), які приймались за наслідками оскарження Рішень/Ухвал ВРП/ДП ВРП/ВРЮ, а також "Зв’язків" між ними.

  Яка проблема вирішується? Забезпечується зручна робота з практикою ВРП/ВРЮ та пов’язаною судовою практикою за наслідками оскарження (в одній площині та масиві даних), із зазначенням статусу рішень ВРП/ВРЮ та всіх подальших судових рішень у вигляді кольорового коментаря у верхній частині рішення та гіперпосиланнями на них.

  З метою забезпечення миттєвого отримання всіх пов’язаних судових рішень, які приймались за наслідками оскарження Рішень/Ухвал ВРП/ДП ВРП/ВРЮ, створено можливість перегляду Постанов Великої Палати Верховного Суду, Рішень та Постанов КАС ВС разом із Рішеннями та Ухвалами ВРП/ДП ВРП/ВРЮ в одному розділі системи « Прецедент» - ВРП. Так, до функціоналу «Налаштування переліку документів» додано новий розділ ВРП, в якому з’явилась можливість обрати види судових рішень (Рішення та Постанови КАС ВС, Постанови ВП ВС).

  Особливо звертаємо увагу на можливість відокремленно працювати з масивом Рішень ДП ВРП про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, увімкнувши лише такий тип рішень в меню налаштувань.

  Для отримання всіх пов’язаних документів, рекомендуємо використовувати режим "Зв’язки", який дозволить отримати всі пов’язані з рішенням документи ВРП/ДП ВРП/ВРЮ, а також судові рішення, які приймались за наслідками їх перегляду, зокрема, Рішення та Постанови КАС ВС, Постанови ВП ВС.

  Також, з метою більш ефективного отримання даних в режимі "Зв’язки", започатковано відстеження та зазначення у кожному Рішенні/Ухвалі ВРП/ДП ВРП/ВРЮ, Рішенні КАС ВС, які переглядались, інформації щодо залишення без змін/зміну/скасування таких рішень з гіперпосиланнями на відповідні рішення.

  Це зручно!

 • 28.07.2020: Повністю оновлено розділ «Обрані» , який став не тільки повноцінною базою, самостійно сформованою користувачем з усіх документів, які містяться в інших розділах системи, а ще й зручним механізмом для пошуку по розділу «Обрані» (з відображенням лише результатів із знайденим збігом в документі). Започатковано контекстне меню з базовим функціоналом. Якщо Ви клавіатурний експерт, у Вас з’явилась абсолютна вільність в роботі з розділом «Обрані» за допомогою клавіш клавіатури, оскільки ми додали численні комбінації «гарячих» клавіш, у тому числі й наші фірмові – «стрілки клавіатури». З’явилась можливість додавати підпапки (до 3-х включно) та будувати власну архітектуру «Дерева папок». Додано механізм переміщення папок у розділі «Обрані» та файлів в них (через контекстне меню та механізм Drag-and-drop («тягни та кинь»)). Впроваджено централізоване збереження Ваших документів та єдиних параметрів розділу «Обрані» на будь-якому Вашому пристрої. З’явилась можливість відкриття нових документів за допомогою гіперпосилань та інших редакцій нормативних документів (з можливістю їх додавання в розділ «Обрані»). Інші численні оновлення та покращення для вашого комфорту та простору дій.

 • 14.05.2020: В розділі "Законодавство" впроваджено механізм "Машина часу". Відтепер є можливість миттєво перебудувати повну базу законодавства України на обрану дату з відображенням лише діючих нормативних документів та в редакціях на таку дату. Це зручно!

 • 22.04.2020: Впроваджено новий функціонал, який дозволяє "закріплювати" будь-який документ у списку документів в лівій частині інтерфейсу системи. З’явилась нова кнопка "Замок" біля кнопки "Зв’язки". Закріплений документ у списку позначається піктограмою "Замок". Також реалізовано механізм "drag-and-drop" для захвату та переміщення рішення у списку, а також започатковано "контекстне меню", яке з’являється після натискання правою кнопкою миші на піктограму "Замок" у списку рішень. Планується розширення цього функціоналу через зазначене меню.

 • 09.04.2020: Відкориговано розмір повноекранного режиму для перегляду документа. Зокрема, при відкритті документа з головного інтерфейсу системи - розширено, при відкритті документу по прямому посиланню - звужено. Також виправлені помилки при відображені документу в повноекранному режимі мобільної версії сайту.

 • 08.04.2020: Всі гіперпосилання на судові рішення відпрацьовуються в поточній вкладці Вашого браузера та у відкритому інтерфейсі системи «Прецедент», а судові рішення відкриваються в лівій частині інтерфейсу системи. При цьому, за аналогією з розділом «Законодавство», первинний документ позначається піктограмою «будинок», а відкритий документ розташовується під ним у списку. Слід зазначити, що «№ судового рішення в ЄДРСР» в системі - є гіперпосиланням на сам документ. Таким чином, відпрацьовуються будь-які гіперпосилання на ЄДРСР або документ в системі «Прецедент» з будь-якого документу, у тому числі з «Кольорового коментаря», «Правового висновку» та «Стислого змісту». Це зручно!

 • 03.04.2020: Істотно змінений алгоритм пошуку та відображення результатів такого пошуку по розділу "Законодавство". Так на етапах «Живого пошуку», а також «Загальних результатів пошуку», враховуються численні комбінації пошукового запиту нормативного документу, у тому числі неповні слова та реквізити документу, з унікальним сортуванням на кожному етапі за назвою первинного документу, ієрархічного пріоритету у застосуванні, датою сортування, збігів по тексту, внесеннях змін та інших критеріїв.

 • 10.03.2020: Відтепер всі документи в системі, які маркуються жовтим знаком оклику, охоплюються функціоналом "Ultra-Прецедент". Перелік рішень поновлюється нижче (новина від 01.12.2019). Легко шукаємо свій "Прецедент" Комментар.

 • 21.02.2020: Впроваджено механізм "Живого пошуку" по рішенням Європейського суду з прав людини (вкладка ЄСПЛ ) та Вищої ради правосуддя (вкладка ВРП ) за аналогією з вкладкою "Законодавство". Відображення документів здійснюється одразу після введення 3 (третьої) букви по словам/словосполученням з назви документу, які відсортовуються за "датою завантаження" (ЄСПЛ) або за "датою зменшення" (ВРП). Після обрання відповідного документу, результати пошуку також відсортовуються за датою зменшення або завантаження, однак на першому місті буде саме обраний документ. У випадку введення двох скорочених слів, які за смислові є словосполученням або знаходяться в назві, а також обрання відповідного документу - пошук буде здійснюватися саме за словосполученням або одразу за двома словами такого документу. На кожному етапі, знайдені збіги по тексту супроводжуються підсвіткою. Це зручно!

 • 13.01.2020: Ми починаємо щотижнево публікувати в групах Facebook і системі "Прецедент" www.precedent.ua 6 (шість) Дайджестів: (Велика Палата, КЦС ВС, ККС ВС, КГС ВС, КАС ВС, Вища рада Правосуддя) в новому форматі:
  Правова позиція + коментар + гіперпосилання.

  У Дайджести входять:

  - Усі Постанови Великої Палати ВС;
  - Усі найважливіші Постанови/Рішення Верховного суду і ВРП, які ідентифіковані нами, як важливі і помічені жовтим знаком оклику Комментар (З відступами, Об'єднані палати, Палати, Зразкові справи, Виправдувальні вироки і тд);
  - Усі Постанови/Рішення ВС, які публікуються на офіційній сторінці Верховного суду, а також ідентифіковані нами в юридичних групах, на сторінках суддів і адвокатів в Facebook;
  - Усі Постанови ВС, які опубліковані на основних юридичних
  інтернет-порталах (Sud.ua, "Закон і Бізнес" і так далі).

 • 08.01.2020: В систему «Прецедент» інтегровано повну базу «Законодавства України» на основі відкритих даних, а також інструмент пошуку практики за нормою права по відповідному судочинству (розділу) в один клік. Є гіперпосилання на відповідний документ на сайті Верховної ради України та картку документу. Щоденне оновлення.

  Відеоогляд функціоналу доступний у розділі "Відео".

 • 25.12.2019: Розпочався щоденний процес ідентифікації правових висновків в ключових рішеннях Верховного суду та Вищої ради Правосуддя. У разі наявності в рішенні правового висновку, таке рішення в лівій частині інтерфейсу має зелену позначку . Безпосередньо висновок міститься у верхній частині рішення, потім відображується «стислий зміст» враховуючи обставини справи (з виділенням ключових аспектів). Окрім цього, для забезпечення зручного та найскорішого перегляду користувачем стислого змісту та безпосередньо правового висновку по тексту рішення, такий найважливіший текст позначається жовтим кольором по тексту.

  Під «ключовими рішенням» розуміються: Рішення, які потрапили у відповідні Дайджести та Огляди Верховного суду, Постанови Великої Палати ВС, Постанови об’єднаних палат та палат КЦС ВС, КГС ВС, ККС ВС, КАС ВС, рішення КАС ВС (у спорах з ВРП, ВРЮ та ВККС), Постанови ККС ВС (Виправдувальні вироки), Рішення ВРП про притягнення суддів до відповідальності та про зміну рішень ВРП, ключові та актуальні рішення з мережі інтернет та Facebook.

  Станом на 22.01.2020, ідентифіковано 7041 правових висновків.

 • 15.12.2019: Для зручності зовнішнього посилання на текст документу та зручний експорт, впроваджено прямі гіперпосилання на всі документи системи «Прецедент», перегляд яких можливий також без реєстрації. На головному інтерфейсі з’явилась кнопка «експорту», при натиснення на яку до буферу обміну потрапляють необхідні дані рішення та гіперпосилання.

 • 15.12.2019: Впроваджено інструменти для пошуку тексту безпосередню знаходячись в тексті документу. Також впроваджено інструменти навігації для переходу «на початок» та «кінець тексту».

 • 01.12.2019: Наявна база Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої ради Юстиції (ВРЮ) повністю оброблена та актуалізована на предмет актуальності рішень та ухвал ВРП та ВРЮ, враховуючи їх зміну та/або скасування самою ВРП, а також КАС ВС та ВП ВС. Такі рішень ВРП та ВРЮ, позначаються жовтим знаком оклику Комментар.

 • 01.12.2019 (станом на 13.04.2020, перелік актуалізується з 15.01.2019):

  Реалізовано механізм візуальної ідентифікації в системі "Прецедент" ® (до відкриття) найважливіших судових рішень, у том числі тих, які містять актуальні та/або неактуальні правові висновки, внаслідок відступлення (розширення) або зміни/скасування.

  Так візуально ідентифіковано та позначаються в лівій частині інтерфейсу жовтим знаком оклику Комментар (із спливаючою підказкою при наведенні мишею на знак) такі рішення:

  ✔ Постанови ВП ВС, в яких відбулось відступлення (у тому числі розширення/уточнення) від правових висновків ВП ВС, ВС, ВСУ та вищих судів (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВП ВС з питань «виключних правових проблем» (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВП ВС у справах щодо «неоднакового застосування норм права» (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВП ВС та Рішення КАС ВС по «Зразковим справам» (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВП ВС, які скасовують/змінюють Рішення/Ухвали КАС ВС (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВП ВС, які скасовують/змінюють Рішення/Ухвали ВРП/ВРЮ/ВККС (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови ВСУ, в яких відбулось відступлення від правових висновків ВСУ;

  ✔ Постанови об'єднаних палат КЦС, КГС, КАС та ККС у складі Верховного суду, у тому числі ті, в яких відбулось відступлення від правових висновків ВС (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови судових Палат КГС, КАС та ККС у складі Верховного суду, у тому числі ті, в яких відбулось відступлення від правових висновків ВС (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Постанови КЦС, КГС, КАС, ККС у складі Верховного суду справах щодо «неоднакового застосування норм права»" (правові висновки опрацьовуються... );

  Постанови КЦС, КГС, КАС у складі Верховного суду щодо питань права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики (правові висновки опрацьовуються... );

  Постанови КЦС, КГС, КАС у складі Верховного суду у справах що становлять значний суспільний інтерес або мають виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу (правові висновки опрацьовуються... );

  Ухвали КАС ВС про відкриття провадження у зразковій адміністративній справі;

  ✔ Рішення/Ухвали КАС ВС, які скасовано/змінено Постановами ВП ВС;

  ✔ Рішення КАС ВС, які скасовують/змінюють Рішення/Ухвали ВРП/ВРЮ/ВККС/КДКП (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Рішення/Ухвали ВРП та ВРЮ, які скасовані/змінені Постановами ВП ВС;

  ✔ Рішення/Ухвали ВРП та ВРЮ, які скасовані/змінені Рішеннями КАС ВС;

  ✔ Рішення ВРП «Про скасування/зміну рішення Дисциплінарної палати ВРП» (із зазначенням правового висновку); 

  Рішення ВРП «Про скасування/зміну Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів» (із зазначенням правового висновку);

  ✔ Рішення Дисциплінарної палати ВРП, які скасовані/змінені Рішеннями ВРП;

  ✔ Рішення ВРП «Про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності» (із зазначенням правового висновку).

  ✔ Постанови/Ухвали КЦС, КГС, КАС, ККС у складі Верховного суду, від правових висновків в яких здійснила відступлення ВП ВС або Об’єднані палати/Судові палати ВС;

  ✔ Постанови ВСУ, від правових висновків в яких здійснила відступлення ВП ВС;

  ✔ Судові рішення ВССУ, ВГСУ, ВАСУ від правових висновків в яких здійснила відступлення ВП ВС та Верховний суд у справах щодо «неоднакового застосування норм права» (опрацьовуються... );

  ✔ Скасовані судові рішення апеляційних судів (вкладка "Апеляції");

  ✔ Виправдувальні вироки із зазначенням статей КК (вкладки "ККС ВС" та "Апеляції"), (із зазначенням правового висновку для Постанов ККС ВС);

  ✔ Постанови ККС ВС кримінальне провадження у яких було закрито за пунтами 1, 2, 3 частини 1 статті 284 КПК України (із зазначенням правового висновку)

  Оновлення – щоденне.

 • 01.12.2019: Суттєво відкоректований функціонал «Налаштування переліку документів» для відображення (зміни у наборах даних для видачі).

 • 17.09.2019: Зустрічаємо новий функціонал "Виправдувальні вироки" в розділах "ККС/ВС" (із зазначенням правових висновків) та "Апеляції".

  Ми проаналізували більш ніж 250 тис рішень з 01.01.2018 року та створили базу "Виправдувальних вироків".

  Також створено механізм для пошуку практики за статтями матеріального та процесуального права (Кримінальне судочинство).

  Пропонуємо відповідне «Відео» для детального ознайомлення з новим функціоналом.

  Розділ «Відео» та відеоогляд функціоналу.

  Щоденне оновлення.

 • 22.04.2019: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик № 10 "Робота з базою судової практики Європейського суду з прав людини в інформаційно – правовій системі "Прецедент".

  Пропонуємо відповідне «Відео» для детального ознайомлення з новим функціоналом.

  Розділ «Відео» та відеоогляд функціоналу.

 • 18.04.2019: Зустрічаємо новий функціонал розділу "ЄСПЛ". Деталі у файлі за посиланням.

 • 09.04.2019: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик № 9 щодо механізму візуальної ідентифікації в системі "Прецедент" ® (до відкриття) найважливіших судових рішень, які містять актуальні та/або неактуальні правові висновки, внаслідок відступлення (розширення) або зміни/скасування.

  Пропонуємо відповідне «Відео» для детального ознайомлення з новим функціоналом.

  Розділ «Відео» та відеоогляд функціоналу.

 • 25.04.2019Для інформативності, документи, завантажені за останні 3 (три) дні, позначаються символом «вогник».

  Частково скасований пріоритет вкладки «ВП ВС + ВСУ». Тепер система запам’ятовує останню закриту вкладку протягом сесії.

  Додано симпатичний загружчик завантаження документу перед його відображенням (для великий документів).

 • 10.03.2019: Впроваджено механізм «Зв'язки», який дозволяє миттєво отримати всі пов'язані судові рішення з первинним (актуальні, неактуальні чи скасовані) за № справи, № провадження, № в ЄДРСР та № справи ВРП. Первинний документ позначається знаком «будинок».

 • 25.02.2019 (з оновленням переліку від 06.01.2020):

  В систему завантажуються:

  Дайджести ВП ВС (1), ВС (4) та ВРП (1), джерело - «Прецедент»;

  ✔ Всі офіційні Дайджести Великої палати Верховного, джерело - Велика Палата Верховного суду;

  ✔ Всі офіційні і щотижневі Дайджести ЄСПЛ, джерело – Верховний суд;

  ✔ Практика ЄСПЛ, джерело - сайт Верховного суду;

  ✔ Огляди та Дайджести Верховного суду, джерело - сайт Верховного суду;

  ✔ Весь аналітичний матеріал суддів Верховного суду, - джерело інтернет-портали SUD.ua, «Закон і Бізнес», інші.

Історія оновлень системи "Прецедент" до 2019 року.


Історія оновлень системи "Прецедент" до 2019 року.


 • Оновлено 19.11.2018: В систему "Прецедент" ® завантажуються Ухвали Верховного Суду (КЦС, ККС, КГС, КГС та Великої Палати ВС).

 • Оновлено 19.11.2018: Впроваджено інструмент для індивідуального налаштування переліку документів по вкладкам (Пресетам): "КЦС/ВС", "ККС/КС", "КГС/КС", "ВП/ВС+ВСУ" та "Всі" (з механізмом пам’яті на сесію або для постійного користування). Для цього додана нова кнопка між вкладками "Апеляція" та "Обрані". Врахована унікальність (ККС ВС) та пов’язаність судової практики (КЦС ВС, КГС ВС, КАС ВС) між судами.

 • Оновлено 14.11.2018: Ідентифіковано тексти Постанов ВС, які не мають повного тексту (скорочені та інші), а також колегіальні Ухвали Великої Палаті ВС та інші Ухвали (одноособові), які можливо включати/відключати всі або окремо.

 • Оновлено 12.11.2018: Суттєво вдосконалено пошукові алгоритми. Відтепер, при пошуку практики по нормі права, наприклад по запиту: ч. 1 ст. 261 ЦК (без лапків), система знайде точне словосполучення: частина перша статті 261 ЦК , а також всі інші можливі посилання на ч.1. статті 261 ЦК, зокрема: ч. 1 ст. 261 ЦК , ч.1 ст.261 ЦК , ст. 261 ЦК ч. 1 , ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України , частини 1 статті 261 Цивільного кодексу України , частини 1 статті 261 ЦК , частиною 1 статті 261 Цивільного кодексу , частиною 1 ст. 261 ЦК , частини 1 статті 261 ЦК України. Цей механізм постійно вдосконалюється.

 • Оновлено 18.10.2018: У випадку запиту (без лапків), який містить посилання на норми права (1,2,3 та більше норм права), система ідентифікує кожне посилання на норму права та забезпечить пошук всіх норм права в одному документі.
  Приклад:
  Запит (без лапків): ч 1 ст 601 п 8 ч 2 ст 46 пункт 1 статті 6;
  Скоригований запит: "ч 1 ст 601" "п 8 ч 2 ст 46" "пункт 1 статті 6", тобто кожна норма ідентифікована, а пошук буде здійснюватися щодо всіх відповідних норм в одному документів.

 • Оновлено 15.10.2018: Всі нові адвокати автоматично отримують 1 місяць тестового доступу до системи «Прецедент» зі створенням облікового запису в системі. Доступ надається з моменту внесення даних до ЄДРАУ та протягом 1 (одного) місяця.
  В той же час, такий новий адвокат, замість 1 (одного) тестового місяця, може отримати 50% знижку при придбанні системи «Прецедент».
  Деталі за посиланням «Акції» або через welcome@precedent.ua

 • Оновлено 9.10.2018: Відтепер, як би не був введений Ваш пошуковий запит (без або з використанням лапків), система "за умовчанням" шукатиме вказаний запит, як точне словосполучення з виведенням усього можливого переліку документів по роках і по збиванню (помічаються галочкою), а потім видаватиме другий перелік документів, де зустрічаються лише пошукові слова в різних частинах тексту (не точне словосполучення). Таким чином, вже немає необхідності кожного разу проставляти лапки для пошуку точного словосполучення. Однак нагадуємо, що вказаний механізм не працює при необхідності здійснити пошук двох та більше словосполучень. Такі словосполучення необхідно заключати в лапки (кожне окремо). Приклад запиту з 3 (трьома) словосполученнями: "Про іпотеку" "Про Заставу" "арешт майна". Також з інтерфейсу прибрали галочку "розумний пошук", оскільки пошукові алгоритми системи «Прецедент»® 2.0 (у тому числі щодо розкладання пошукового запиту та інші алгоритми, які зменшують вірогідність помилки при запитах) працюють без участі користувача.

 • Оновлено 19.09.2018: Вдосконалено запити по типу: стаття 196 СК пеня аліменти (без лапків) або ст. 196 СК пеня аліменти (без лапків).
  Так система буде автоматично ідентифікувати посилання "на статтю та кодекс" та шукати точну фразу. Новий запит буду таким: "стаття 196 СК" пеня аліменти або "ст. 196 СК" пеня аліменти

 • Оновлено 20.08.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик № 8 "Порівняння Інформаційно - правової системи "Прецедент" та Єдиного Державного реєстру судових рішень (ЄДРСР)".

 • Оновлено 19.08.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик № 7 "Новий механізм пошуку практики по нормі права, через ідентифікацію тексту такої норми та його пошук лише по обраному судочинству чи пресету)".

 • Оновлено 17.08.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик № 6 "Пошук практики Великої палати ВС з конкретного питання за 2 хвилини".

 • Оновлено 31.07.2018: Виправлено відпрацювання пошукових запитів за форматом «цифра.цифра».Наприклад 192.1.
  Система автоматично забезпечую пошук точного запиту «192.1.».
  Однак, звертаємо увагу, що враховуючи складність алгоритмів, можливі випадки неточності результатів пошуку, (приклад 1 192).


 • Оновлено 31.07.2018: Додано механізм автоматичного нарахування додаткового часу для користування системою "Прецедент" у разі здійснення оплати у будь-якій спосіб протягом 60 хвилин з моменту активації облікового запису. Додано відповідний таймер решти часу. При оплаті 3 міс. - додається 15 додаткових днів, а 6 міс - 1 місяць, які зараховуються автоматично.

 • Оновлено 30.07.2018: В розділ "НАУ" та всі інші розділи в яких зустрічаються нормативні акти України (згідно до підказок на «пресетах» або «кнопках перемикання»), реалізовано механізм автоматичної ідентифікації тексту абзацу/пункту/частини відповідної статті або назви нормативного акту (при наведенні мишею) з пропозицію здійснити негайний пошук по будь-якому судочинству або «пресету» "Прецеденту". Наприклад: По «пресету» "Всі" або "ЄСПЛ" або "НАУ" або "Апеляції" та інші. Необхідно лиши навести мишею на необхідній абзац/пункт/частину та обрати, після відображення, відповідний «пресет» для отримання конкретного результату пошуку (з автоматичним переходом в обраний «пресет» та відображенням результату та переходом на перший збіг по тексту).
  Станом на 18.10.2018 року зазначений механізм тимчасово не відпрацьовує нормативні акти старого формату. Це питання знаходиться в роботі.

 • Оновлено 28.07.2018: Додано 11 (одинадцяте) джерело рішень ЄСПЛ.
  Початок щоденного моніторингу та завантаження новин з сайту "Український Аспект"
  Завантажено всі новини, прес-релізи та авторські переклади нових рішень ЄСПЛ в "Прецедент" (вкладка "ЄСПЛ" та "Всі"). Ідентифікатор - "Дроздов".

 • Оновлено 24.07.2018: При перегляді знайдених збігів після пошуку, до правої частини інтерфейсу (текст документу) додані стрілки переходу по знайденим збігам ("вверх" та "низ") з відповідним лічильником попередніх та наступних збігів. Зазначений функціонал також працює при повноекранному перегляді документу (двійний клік по документу в лівій частині інтерфейсу або на за допомогою кнопки на інтерфейсу).
  Окрім цього, у разі досягнення першого або останнього збігу (маніпулятором миш або стрілками клавіатури) та натискання стрілки "вверх" або "низ" відбудеться автоматичний перехід на попередній або наступний документ з відображенням відповідного збігу в новому документі та підказки про перехід на новий документ.
  Таким чином забезпечується "наскрізний" перехід по знайденим збігам по всім документам та лише при натисканні або стрілок клавіатури або маніпулятора (миші).

 • Оновлено 27.06.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик №5 щодо застосування нового функціоналу - Хмарна папка «Обрані».

 • Оновлено 24.06.2018: Хмарна папка «Обрані».
  Додано функціонал створення власних баз судових рішень та нормативних документів, які будуть доступні з будь-якого Вашого пристрою. На головному інтерфейсі "Прецеденту" з’явились пресет "Обрані" та нова кнопка з піктограмою "зірочка" для додавання документу.

 • Оновлено 24.06.2018: Суттєво оновлено мобільну версію системи "Прецедент".
  Виправлено численні помилки. Також забезпечено автоматичний перехід на знайдений збіг після обрання документу (станом на 18.10.18 тимчасово не працює).
  Інтерфейс став більш динамічним. Працювати с мобільної версію стало комфортною.
  Необхідно з будь-якого пристрою лише зайти на сайт www.precedent.ua.

 • Оновлено 15.06.2018: Пресет «Апеляції».
  Додані всі Постанови та Рішення всіх апеляційних судів України з 01.01.2018 року.
  На головному інтерфейсу з’явився новий пресет «Апеляції» та відповідний функціонал забезпечення пошуку або по всім судам або конкретному судочинству або суду (з функціоналом пам’яті обраного режиму). Зазначений функціонал можливо використати при натиснення в пресеті «Апеляція» відповідного трикутника.
  Рішення до 01.01.2018 завантажувати не планується.

 • Оновлено 05.06.2018: Додано розділ «Акції»
  На постійні основі діють такі акції:
  - Швидка оплата;
  - Знижка новому адвокату;
  - Кожному студенту – свій «Прецедент»
  Деталі за посиланням «Акції»

 • Оновлено 15.05.2018: Додані спливаючи підказки по всім «Пресетам» з роз’ясненням підключених баз до відповідного пресету.
  Необхідно лише навести мишею на будь-який пресет (наприклад на «ЄСПЛ»).
  У найближчий перспективі Користувач зможе самостійно формувати відображання баз даних у відповідному пресеті (орієнтовно в кінці жовтня).

 • Оновлено 01.05.2018: До кожного «Пресету» додана щоденна цифра, яка відображує кількість нових документів за поточний день, які були завантажені до відповідного Пресету.
  У найближчий перспективі зазначений механізм буде змінено з метою накопиченого відображення нових документів до обрання Користувачем відповідного «пресету».

 • Оновлено 01.05.2018: Додано механізм автоматичного переходу на вкладку «Всі», у разі нульового результату по будь-якому пресету.
  Зазначений функціонал значно збільшує вірогідності отримання не нульового результату для користувача.

 • Оновлено 15.04.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик №4 "Приклад пошуку по нормі права шляхом розкладання користувальницького запиту.", щодо механізму «розкладання» певного користувацького запиту, який містить посилання на норму права, на всі можливі варіанті.

 • Оновлено 01.04.2018: Впроваджено унікальний алгоритм пошуку практики по нормі права через механізм розкладання» певного користувацького запиту, який містить посилання на норму права, на всі можливі варіанті, як результат пошуку:

  Наприклад (запит без лапків по вкладці «ВСІ»):
  ч.1 ст. 261 ЦК

  «Прецедент» знайде всі зазначені нижче посилання у текстах, як словосполучення, тобто в лапках (у тому числі в зворотному напрямку), зокрема:
  «ч. 1 ст. 261 ЦК»
  «ч.1 ст.261 ЦК (у тому числі враховуючи пробіли!) »
  «ст. 261 ЦК ч. 1»
  «ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України»
  «частини 1 статті 261 Цивільного кодексу України»
  «частини 1 статті 261 ЦК»
  «частиною 1 статті 261 Цивільного кодексу»
  «частиною 1 ст. 261 ЦК»
  «частини 1 статті 261 ЦК України»

 • Оновлено 01.04.2018: Допрацьовано пошукову систему:
  При запитах у форматі "Стаття 599" або "ст 599" система автоматично забезпечує пошук таких запитів «як словосполучення», тобто не окремо, а точний текст.

 • Оновлено 01.04.2018: Додано інший функціонал, який значно зменшує користувацькі помилки при формування запитів.

 • Оновлено 15.03.2018: В розділ «Відео» додано новий відео-ролик №3 "Приклад пошуку судової практики по нормі права.", щодо обрання та пошуку тексту з нормативного акту.

 • Оновлено 01.03.2018: Впроваджено мобільну версію сайту «Прецедент»
  Необхідно з будь-якого пристрою лише зайти на сайт www.precedent.ua.

 • Оновлено 01.03.2018: Оновлено інтерфейс системи «Прецедент».
  Виправлено помилки при використання «Конструктору запиту».

 • Оновлено 12.09.2017: Додано 9 (дев`яте) джерело рішень ЕСПЛ (сайт Верховного Суду України)

 • Оновлено 07.09.2017: Додано 10 (десяте) джерело рішень ЕСПЛ (сайт Верховного Суду України)

 • Оновлено 01.09.2017: Забезпечено пошук двозначних чисел, тексту, який містить дужки, а також пошук обраного словосполучення (слова) з повноекранного режимі.

 • Оновлено 20.08.2017: Додано новий пресет "ВРП" та завантажені всі рішення Вищої Ради Правосуддя.

 • Оновлено 24.08.2017: Додано 9 (дев’яте) джерело рішень ЄСПЛ (сайт правозахисника Оніщік О.).
На головну


^ Наверх